Stalinizm

1 wpis

Nihil novi

  Retuszowanie zdjęć w okresie stalinowskiej dyktatury jest dziś wręcz anegdotycznym przykładem absurdu rządzącego komunistycznym reżimem. Z otoczenia Stalina na zdjęciach znikali ludzie, których uznano za wrogów komunizmu. Dziś nadal takie praktyki są typowe dla ostatniego już chyba totalitarnego ustroju komunistycznego – Korei Północnej. We współczesnym świecie wydaje się to […]