rocznica

7 wpisów

Dziesięć lat

  Dziesięć lat temu byłem na samokształceniowej konferencji nauczycieli informatyków. Poprzedniego wieczoru – w sobotę – zmarł Jan Paweł II. W niedzielę konferencję zakończyliśmy wcześniej, ze względu na to, że dość duża grupa uczestników chciała wziąć udział w uroczystościach kościelnych. Atmosfera była spokojna, wśród nauczycieli były osoby mniej lub bardziej […]

Stan oblężenia

Określenie syndrom oblężonej twierdzy jest znanym pojęciem stosowanym w psychologii i socjologii. Bardzo często objawy zachowania tak nazywanego możemy zaobserwować u silnie zideologizowanych grup społecznych i mniejszości (szczególnie religijnych). Wywoływanie syndromu oblężonej twierdzy leży przede wszystkim w interesie przywódców, którzy w ten sposób konsolidują wspólnoty.