patriotyzm

Demony i anioły

Tymi dwoma słowami można dziś określić, jaki jest obraz świata widziany oczami zwolenników PiS. Przypomnijmy, że cała ideologia tej partii ma swe źródło w negacji rzeczywistości dwudziestu lat wolnej Polski. Widać to już było w sposób jaskrawy w czasie kampanii wyborczej 2005 roku.

Dyktatura demokracji

Winston Churchill powiedział: Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu.

Polska czy Wolska

Pamiętajmy, że wolność jest darem, który trzeba szanować i kochać. Nie została nam dana raz na zawsze. My dziś jesteśmy depozytariuszami tej wolności i jeśli zmarnujemy, zniszczymy i zgubimy ten dar, to przyszłe pokolenia nie zbudują nam pomników. Każdy z nas ma prawo do wolności, do własnego zdania, do własnych poglądów.