nauka

6 wpisów

Wynalazki, które zmieniły świat

Spośród wielu wspaniałych wynalazków wybrałem pięć, które moim zdaniem są najważniejsze, bowiem zmieniły lub zmienią świat. Wiele epokowych wynalazków pominąłem: maszyna parowa, silnik spalinowy, radio, telewizja, komputer… Dlaczego nie wybrałem do mojej TOP listy maszyny parowej lub silnika? Człowiek od początku starał się zaprząc do pracy takie siły, które by odciążyły jego mięśnie. Dlatego dawno już temu starał się wykorzystać wiejący wiatr lub płynącą wodę. Silniki były tylko konsekwentnym dążeniem do udoskonalenia tych od dawna znanych zewnętrznych źródeł mocy. Radio i telewizja, gdy się dobrze zastanowić nie wniosły w życie ludzkie jakości ważniejszej niż wynalazek druku, stanowiły krok na drodze przyśpieszenia wymiany informacji i wiedzy, z drugiej zaś strony wprowadziły w rozwój ludzkości pewne ujemne wartości, dotyczy to głownie telewizji. A komputer? Bez komputerów nie byłoby internetu. To prawda. Być może należałoby komputer i internet potraktować jako jedność? Ciekaw jestem opinii czytelników, co wy uważacie za największe wynalazki ludzkości?

Meandry logiki

Mój profesor matematyki z liceum, oprócz wszelkich innych zasług, ma jedną i to dla mnie bardzo wielką. Jedną z pierwszych rzeczy, z którymi nas zapoznał, były podstawy logiki matematycznej. Dzięki niemu takie dziwaczne pojęcia jak koniunkcja, alternatywa, implikacja, czy równoważność zdań stały się dla mnie oczywistością.