Linux

Googleatura

Artykuł jest streszczeniem i zarazem rozwinięciem cyklu prezentacji na konferencji KOPI w Kęsowie (23 – 25 kwietnia 2010).

Kto ma twój klucz?

Jak bardzo lekkomyślność użytkowników komputerów może być niebezpieczna? Dlaczego to właśnie sieci radiowe są najsłabszym ogniwem?

Dlaczego Linux

Jaki jest sens używania systemu operacyjnego, który ma 1% na rynku? Czy Linux to tylko jakaś moda dla przekornych?