krzyż

Demony i anioły

Tymi dwoma słowami można dziś określić, jaki jest obraz świata widziany oczami zwolenników PiS. Przypomnijmy, że cała ideologia tej partii ma swe źródło w negacji rzeczywistości dwudziestu lat wolnej Polski. Widać to już było w sposób jaskrawy w czasie kampanii wyborczej 2005 roku.