ignorancja

Drzewo niesprawiedliwych

W jednym ze swoich głupich i świadczących o ignorancji historycznej, przemówień premier pisowskiego rządu Morawiecki stwierdził, że Polsce należy się jedno wielkie drzewo sprawiedliwych w Izraelu za ratowanie Żydów. Tymczasem to nie Polska ich ratowała, bo – jakkolwiek rząd istniał – nie było polskiej władzy na okupowanych przez Niemców ziemiach.

Symbole

Symbol jest to pojęcie, któremu przypisujemy inne znaczenie i jest to pewien znak umowny, dlatego w różnych kulturach mogą symbole mieć różne znaczenia. Symbol może mieć również znaczenie czysto jednostkowe, być pewnym umownym znakiem dla jednej osoby i jest to zwykle związane z osobistymi przeżyciami.