demografia

2 wpisy

Demografio, cóżeś ty za pani…

Znaczenia procesów demograficznych nie sposób przecenić jako ważnego czynnika w analizach ekonomicznych. Od demografii zależy stopa bezrobocia i wzrost gospodarczy, a także wiek emerytalny. Podczas wszelkich analiz, przy dokonywaniu ekonomicznych prognoz trzeba uwzględniać demografię. Problemem jest to, że demografia jest czynnikiem kompletnie nieprzewidywalnym. Jeśli ktoś kiedyś opracuje matematyczne reguły rządzące […]

Cats in the cradle

Najpierw zauważyli to Włosi. W tym katolickim kraju powstała nowa świecka tradycja. Młodzi ludzie, choć zakończyli edukację i zaczęli pracować, wcale nie chcą opuszczać domu rodzinnego. Duże dzieci. Dorośli, lecz niedojrzali. Starzy, choć niesamodzielni. Pewni rodzice mający dość tego stanu rzeczy, usiłowali nawet zmusić syna do wyprowadzenia się z domu sądownie.