cham z muszką

1 wpis

Butt w butonierce*

  Michał Boni jako działacz opozycji PRL, szantażowany przez Służbę Bezpieczeństwa**, podpisał zobowiązanie współpracy, jednak tej współpracy nie podjął. Janusz Korwin Mikke, po wprowadzeniu stanu wojennego, podpisał tzw. lojalkę, czyli zobowiązanie, że nie będzie podejmował żadnych działań niekorzystnych dla władz PRL. Podpisał tę lojalkę, aby zostać zwolnionym z internowania. Boni […]