Republikanka Shelley

Czy są jakieś granice głupoty? Może jednak rację miał H.Sienkiewicz, pisząc: Głupoty ludzkiej nie należy brać w rachubę, albowiem jest nieskończona.