Jarosław Wirtualny

Egzegeza jest sztuką rozumienia i wykładnia ukrytych w utworach prawd, alegorii, symbolicznych kodów sensów teologicznych; poznawanie warstwy metaforycznej. (Wikipedia)

Moje państwo

Państwo jako nasza wspólna organizacja. Państwo jako nasze wspólne dobro i jako nasze wspólne dzieło.

Timeo Danaos

Czy po zniszczeniu setek prywatnych samochodów, prywatnych sklepów, prywatnych restauracji i hoteli będzie Grekom łatwiej spłacać swoje zadłużenie? Czy te trzy zabite osoby mają być ofiarami dla starożytnych bogów, aby pomogli wyjść z kryzysu?

Ad astra

Literatura fantastyczna. Część druga rozważań miłośnika science fiction.

Googleatura

Artykuł jest streszczeniem i zarazem rozwinięciem cyklu prezentacji na konferencji KOPI w Kęsowie (23 – 25 kwietnia 2010).