Dzień: 24 lipca 2018

O santa simplicitas

Podobno Jan Hus – widząc biedną starowinkę, która przyszła dołożyć swą wdowią wiązkę chrustu do stosu, na którym miał spłonąć – powiedział te słowa. O święta naiwności! Daleki jestem od chrześcijańskiej postawy Husa.