Opowiadanie to nasza jedyna łódź, którą możemy żeglować po rzece czasu. (Ursula K. Le Guin)

Siostrzeństwo

Nikogo nie dziwi rzeczownik braterstwo. Oznacza przyjaźń, solidarność i koleżeństwo łącznie. Szczególnie często używa się tego słowa w odniesieniu do mocnych przeżyć wojennych, podczas których tworzy się „braterstwo broni”. O braterstwie mówi się też w odniesieniu do narodów, które łączy wspólnota losów, jak niegdyś Polaków i Węgrów. Używany jest związek frazeologiczny braterstwo krwi, który oznacza zawarcie dozgonnej przyjaźni przypieczętowanej symbolicznym obrzędem. Najsłynniejszy z nich, choć fikcyjny, to słynny obrzęd, który połączył Old Shatterhanda i Winnetou.

Gdy jednak inicjatorki tegorocznych demonstracji kobiet użyły hasła Wolność, równość i siostrzeństwo, natychmiast odezwało się z niektórych stron męskie lekceważące prychanie. Wymyśliły sobie nowe słowo… jeszcze troche i będzie jak w „Seksmisji”… Tymczasem rzeczownik siostrzeństwo jest całkowicie poprawny słowotwórczo. Od rzeczownika siostra pochodzi przymiotnik siostrzany, a stąd już blisko do podstawy słowotwórczej siostrzeń- z częstą w języku polskim obocznością a – e. Z kolei formant słowotwórczy -stwo jest jednym z najpopularniejszych i za jego pomocą utworzono masę rzeczowników. Od braterstwo począwszy, a na głupstwo skończywszy.

Tymczasem w angielskim, który jest po pierwsze językiem znacznie mniej determinującym płeć, a po drugie znacznie mniej seksistowskim, słowo siostrzeństwo jest znane od dawna. Hasło Sisterhood Is Powerful pojawiło się i stało ogromnie popularne w ruchu feministycznym w roku 1968. Jakoś nie słyszałem od tego czasu nic o angielskich językoznawcach wydziwiających z okazji powstania tego słowa. Warto dodać, że to słowo użyte zostało przez feministkę i doktor filozofii Ti-Grace Atkinson, która jest postacią w ruchu feministycznym nader istotną.

Panów, którzy obawiają się, że siostrzeństwo zagraża ich egzystencji, chcę uspokoić. Nikt im nie będzie zakładał sukienek, ani pozbawiał atrybutów męskości. A jeśli mają żony, siostry, córki, to niech się przyłączą do tegorocznych manifestacji, bo one bronią praw człowieka.

5/5 - (1 vote)