Dzienne Archiwa: 27 stycznia 2013

1 wpis

Dla Elizy

Utwory Elizy Orzeszkowej – obecne w kanonie lektur od podstawówki po ogólniak – niesłusznie traktujemy głównie jako źródło nudnej dydaktyki, jako zbiór pouczeń o charakterze społecznym przede wszystkim. Niezależnie od rozmaitych mód pojawiających się w teorii literatury – od marksizmu po strukturalizm – nie da się sensownie spojrzeć na dzieło literackie w oderwaniu od biografii twórcy. Patrząc na twórczość Orzeszkowej, musimy też wnikliwie przyjrzeć się jej biografii.