Dzienne Archiwa: 29 marca 2012

1 wpis

Referendum

Obywatele pewnego kraju, niezadowolenie z wybranych przez siebie przedstawicieli narodu, zdecydowali, że odtąd ważne decyzje będą podejmowane po przeprowadzeniu głosowań referendalnych. Uznali, że demokracja bezpośrednia ma przewagę nad demokracją przedstawicielską. Niektórzy powoływali się na szczytny przykład starożytnej demokracji ateńskiej, gdzie ogół obywateli gromadził się na Agorze i w głosowaniach podejmowano ważne dla polis decyzje.