Opowiadanie to nasza jedyna łódź, którą możemy żeglować po rzece czasu. (Ursula K. Le Guin)

Say no to Linux

Słowo republikanin, niegdyś oznaczające zwolennika ustroju republikańskiego, a więc demokracji – stojącej w opozycji do monarchii, dziś oznacza po prostu zwolennika amerykańskiej partii republikańskiej (w skrócie – idiotę). Można powiedzieć również, że oznacza to pewną ideologię, która jest przez tychże zwolenników wyznawana. Jednym ze źródeł poznawczych może być strona http://www/shelleytherepublican.com – jak sądzę założona i prowadzona przez niejaką Shelley.
Dla tak obrzydliwego liberała, jak ja, strona jest świetnym źródłem purnonsensu bawiącego do łez. Zaczynając od tekstów o Linuksie, przy których można ryczeć ze śmiechu. Pozwolę sobie zacytować niektóre genialne myśli.
„Złote myśli” Tristana Shuddery głównego specjalisty branży IT.
Linux hackers call Torvalds a “Dictator”, because he has based Linux on the principles originally developed by the Cuban Marxist terrorist Fidel Castro.
Biedny Linus powinien chyba unikać Ameryki, być może znajdzie się niedługo w sytuacji takiej jak niegdyś Charlie Chaplin.
The new Windows Vista desktop: Linux computers are still burdened with a text-mode interface, wheras Windows Vista has the latest cutting-edge design.
W skrócie – podpis pod rysunkiem przedstawiającym Vistę. Linux dalej wisi na konsoli tekstowej kiedy Windows Vista ma super nowoczesny design.
A tak o swoich wojnach z Linuksem:
I like to think that this wasn’t just a victory for ShellyTheRepublican.com, but a victory for Jesus, America and most of all a victory for you, the taxpayer.
Lubię pomyśleć, że to nie jest zwycięstwo dla ShelleyTheRepublican.com, ale zwycięstwo dla Jezusa, Ameryki i przede wszystkim zwycięstwo dla Ciebie podatniku.

No i co niedowiarkowie? Jezus używa Windows!
Should I upgrade to Vista now? Yes, definitely. Vista includes an all-new security system called TCP/IP which will no doubt stump foreign hackers for years.
Czy powinienem uaktualnić system do Visty teraz? Tak, zdecydowanie. Vista zawiera całkowicie nowy system bezpieczeństwa nazywający się TCP/IP który bez wątpienia zabije klina zagranicznym hakerom na całe lata.

Szczęka mi opadła.

Ruska mafia
Tekst jest wywiadem z niejakim Jimem, który ukrywa się gdzieś w Atlancie przed Rosyjską Mafią. Dlaczego? Otóż był on przedsiębiorcą oferującym hosting i napadła go owa mafia nakazując mu rezygnację z Windows 2003 Server i zainstalowanie Linuksa. Biedaczek musiał się potajemnie ewakuować z Kaliforni do Atlanty, a na wywiad umówił się w Iowa City, albowiem rzecz jasna ruska mafia go wciąż ściga…. z bliżej niewiadomego powodu. Cytowanie całości tych bredni przekracza moje możliwości. Nasuwa mi się myśl, że w Ameryce prochy są chyba zbyt łatwo dostępne. Zapoznajmy się jednak choć z fragmentami:
Jim: The Linux kernel included secret ports in stealth mode, they are always open. Most network administrators don’t even know they exist, but the Russian Mafia does. The most dangerous ports are 2727 and 8719. Because Linux does not have the TCP/IP security system Windows has, these ports are open for everybody who knows them.
Jim: Kernel Linuksa zawiera sekretne porty, które są zawsze otwarte. Większość administratorów o nich nie wie, ale Rosyjska Mafia wie. Najbardziej niebezpieczne są porty 2727 i 8719. Ponieważ Linux nie ma bezpiecznego jak w Windows TCP/IP, te porty otwarte są dla każdego, kto o nich wie.

Oczywiście na domiar złego ów Jim jest homoseksualistą,czego Shelley nie omieszkał skomentować.
Shelley: Let me state for the records that I think homosexuality is a sin, but please go on.
Jim: Well, I disagree with you but that is not important now.

No i jesteśmy w domu – homoseksualizm, Linux i ruska mafia – wszystko się łączy w logiczną dla Tristana całość.
Zaś na koniec łzy wzruszenia spływają nam po twarzy, gdy w komentarzach przeczytamy „explain”:
I have worked in IT all my life. I have qualifications including Certified Microsoft Engineer and before I retired I was a microsoft MVP (Most Valued Professional), which means I’m pretty much an expert at all kinds of business computing. In my long career I’ve seen all too many incidents of foreign manipulation. There is an evil atheist conspiracy whose objectives include de-stabilizing the American economy., Getting America hooked of foreign software hand-outs is just the start of their plan. They will not stop until they have replaced our Christian government with an atheist / islamofascist junta.
Pracowałem w sektorze IT przez całe życie. Mam kwalifikacje , w tym CME i zanim przeszedłem na emeryturę zdobyłem MVP, który oznacza, że jestem ekspertem we wszystkich dziedzinach komputerowego biznesu. W mojej długiej karierze widziałem wiele przykładów zagranicznej manipulacji. To jest zła ateistyczna konspiracja której celem jest destabilizacja amerykańskiej ekonomii. Oddać Amerykę we władanie obcemu rozdawanemu oprogramowaniu to ich plan. Oni nie spoczną dopóki nie zmienią naszego chrześcijańskiego rządu w ateistyczną / islamofaszystowską juntę.

Mój ś.p. ojciec w takich przypadkach zwykł mawiać: „Daj ci Boże zdrowie, bo na rozum za późno” i niech to starczy za komentarz.

Oceń felieton